Vakantie en studiedagen

Vakanties
Herfstvakantie                        14 oktober t/m 18 oktober 2019
Sinterklaas                      6 december
Kerstvakantie             23 december 2019 t/m 3 januari 2020
Carnavalsweek           24 februari t/m 28 februari 2020
Pasen          13 april 2020
Meivakantie 22 april 2020 t/m 5 mei 2020
Koningsdag 27 april 2020
Hemelvaart     21 en 22 mei 2020
Pinksteren       1 juni 2020
Continurooster op vrijdagen voor de groepen 1 t/m 8 20 december 2019 tot 12:30
21 februari 2020 tot 14:00
10 april 2020 tot 14:00
17 april 2020 tot 13:30
10 juli 2020 tot 12.00 uur
Zomervakantie            13 juli t/m 21 augustus 2020


Studiedagen
 
Dag Datum Tijd Onderwerp
Donderdag 19 september Middag Rapportfolio
Dinsdag 22 oktober Middag Faqta
Maandag 27 januari Middag Tussenevaluatie jaarplan &
Hoog- en meerbegaafdheid
Maandag 2 maart Middag Groep 1-2-3  & Gynzy groep 4 t/m 8
Donderdag 16 april Middag Groep 1-2-3  & Gynzy groep 4 t/m 8
Woensdag 27 mei Hele dag Beleidsdag
Donderdag 25 juni Hele dag Invulling volgt