Schooltijden 

Vanaf schooljaar 2021-2022 werken we met het continurooster. De kinderen hebben op dinsdag t/m vrijdag les van 8:30 tot 14:00 uur. 

Op maandag doen we mee aan GBT (Gezonde Basisschool van de Toekomst). In de verlengde middagpauze krijgen de leerlingen een gezonde lunch en bewegingsactiviteiten aangeboden. De kinderen zijn op maandag van 8:30 tot 15:00 uur op school. 

Groep 1 heeft de gehele vrijdag vrij. Groep 2 en 3 hebben op vrijdagmiddag vrij.  

 

  

Groep 1 

Groep 2 en 3 

Groep 4 t/m 8 

Maandag 
 

 08:30-15:00 

 08:30-15:00 

 08:30-15:00 

  
Dinsdag, woensdag, donderdag  

  
 08:30-14:00 
  

  
 08:30-14:00 
  

  
 08:30-14:00 
  

Vrijdag 

  
 VRIJ 
 
  

 08:30-12:00 
 's middags vrij 

 08:30-14:00 


* Op 5 vrijdagen draaien wij een continurooster. Dit geldt voor alle groepen.
Groep 1 komt op deze vrijdagen ook naar school.

24 december tot 14.00uur
25 februari tot 14.00uur
15 april tot 14.00uur
22 april tot 14.00uur
22 juli tot 12.00 uur