Hoog- en meerbegaafdheid

Goed onderwijs sluit aan bij en speelt in op de mogelijkheden van leerlingen en prikkelt de leerlingen zich binnen hun eigen talenten verder te ontwikkelen. Belangrijk zijn daarbij het cognitieve niveau en het ontwikkelingspotentieel van de leerling. Andere elementen spelen evenzeer een rol, zoals leerstijl, motivatie en begaafdheid op andere velden dan de cognitieve intelligentie, en de eventuele uitdagingen waarmee een leerling te maken heeft.

Het is belangrijk dat kinderen die hoog- en meerbegaafd zijn ook extra uitgedaagd worden. Op Bs. de Wegwijzer wordt hier op verschillende manieren aan gewerkt.
 

Wat is Acadin?
Acadin is de digitale leeromgeving voor talentvolle leerlingen (25% best presterende leerlingen, inclusief hoogbegaafde leerlingen). Acadin helpt leerkrachten deze kinderen te prikkelen met leerstof waar ze hun tanden in kunnen zetten. Talentvolle leerlingen zijn tenslotte slim en nieuwsgierig, ze hebben veel vragen en ze hebben vooral uitdaging nodig. Acadin ondersteunt u bij het realiseren van uitdagend onderwijsaanbod voor talentvolle leerlingen. Acadin wordt momenteel begeleid door een vrijwilligster Gerriet Heijnen uit Velden.

Spaans
Op Bs. de Wegwijzer bieden wij een groepje kinderen Spaans aan door middel van de methode Juan y Rosa.
Deze methode daagt uit tot:
  • meer vragen
  • zelf antwoorden zoeken
  • zelfstandig werken
  • presenteren, drama
  • creativiteit
Spaans wordt gegeven door vrijwilligster Susanne Valckx.