ICT & 21eeuwse vaardigheden

De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze technische ontwikkelingen zijn er andere, nieuwe vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Er ontstaan nieuwe functies op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21eeeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.
Rekenles met Kahoot of spelling met Qwizizz
Kahoot is een ict-tool die regelmatig wordt ingezet in onze lessen. Met Kahoot kunnen er vragen gesteld worden aan de leerlingen. De leerlingen zien de vraag op het bord en kunnen antwoord geven via de laptop. Iedereen is betrokken en de leerkracht ziet meteen welke kinderen de lesstof begrijpen.
Met Qwizizz zien de leerlingen de vraag alleen op hun eigen laptop. De leerkracht ziet de vorderingen en kan hier direct op inspelen. De tools worden individueel of in tweetallen ingezet.

 


Knikkerbanen bouwen 
De leerlingen van de groepen 6/7/8 zijn druk bezig geweest met het bouwen van knikkerbanen. 
Vele 21-ste eeuwse vaardigheden kwamen om de hoek kijken: samenwerken, kritisch denken, creatief denken en problemen oplossen. De resultaten zijn te zien in dit filmpje: