ICT & 21eeuwse vaardigheden

De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze technische ontwikkelingen zijn er andere, nieuwe vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst. Er ontstaan nieuwe functies op de arbeidsmarkt en deze vragen om andere of nieuwe competenties, de zogenaamde 21eeeuwse vaardigheden. Deze vaardigheden zijn: creatief denken, probleem oplossen, computational thinking, informatievaardigheden, ICT-basisvaardigheden, mediawijsheid, communiceren, samenwerken, sociale & culturele vaardigheden, zelfregulering en kritisch denken.
Toekomstkunde
Toekomstkunde leert kinderen over natuur, klimaat, duurzaamheid en wilde dieren. Met de lessen ontdekken kinderen zelf wat zij kunnen doen voor een duurzamere toekomst. In de schakelklas besteden wij op deze manier ook meteen extra tijd aan begrijpend lezen. Maar wat is er nou leuker dan op je eigen manier een tabel visualiseren. 

Deze les ging over hoe het steeds warmer lijkt te worden in Nederland. 
De kinderen uit de schakelklas hebben de tempraturen van de afgelopen jaren in de verschillende seizoenen gecategoriseerd en uitgebeeld met blokken. Dit mochten ze op geheel eigen wijze aan de anderen presenteren en checken of anderen ook begrepen hoe ze er naar moesten kijken. Ze hadden allemaal een ander seizoen, dus de resultaten waren heel verschillend. 

Visualiseren op je eigen manierNieuwsbegrip met Popplet
Groep 4 en 5 maken regelmatig een Popplet tijdens de lessen begrijpend lezen. Een popplet is een digitale mindmap. Door de leerlingen een mindmap te laten maken wordt er gewerkt aan tekstbegrip.

 
Rekenles met Kahoot of spelling met Qwizizz
Kahoot is een ict-tool die regelmatig wordt ingezet in onze lessen. Met Kahoot kunnen er vragen gesteld worden aan de leerlingen. De leerlingen zien de vraag op het bord en kunnen antwoord geven via de laptop. Iedereen is betrokken en de leerkracht ziet meteen welke kinderen de lesstof begrijpen.
Met Qwizizz zien de leerlingen de vraag alleen op hun eigen laptop. De leerkracht ziet de vorderingen en kan hier direct op inspelen. De tools worden individueel of in tweetallen ingezet.

 


Knikkerbanen bouwen 
De leerlingen van de groepen 6/7/8 zijn druk bezig geweest met het bouwen van knikkerbanen. 
Vele 21-ste eeuwse vaardigheden kwamen om de hoek kijken: samenwerken, kritisch denken, creatief denken en problemen oplossen. De resultaten zijn te zien in dit filmpje: