Kinderopvang De Wegwijzer

Voor- en tussenschoolse opvang


Voor de voorschoolse opvang kunt u aanmelden via j.rutten@kapelke.fortior.nl. De opvang wordt op onze eigen school verzorgd door Esther Willemsen.

De tussen de middag opvang vindt plaats op onze eigen school en wordt verzorgd door Spring.
Aanmelden kan via de pedagogisch medewerkster Syl, e-mail:
bso.kapelke@spring-kinderopvang.nl.

Tarieven
Binnen Spring hanteren wij de volgende tarieven voor de Tussenschoolse Opvang (TSO)
Voor de TSO gelden verschillende tarieven. Hoe eerder u uw kind(eren) aanmeldt, hoe voordeliger het tarief.

- Aanmelden lang van tevoren € 2,60 per keer (aanmelden langer dan 7 dagen voor de tso-dag)
- Aanmelden minder lang van tevoren: € 3,00 per keer (aanmelden vanaf 7 dagen voor de tso-dag tot 1 dag van tevoren)
- Aanmelden kort van tevoren: € 3,25 per keer (bij aanmelden 1 dag voor de tso-dag of op de dag zelf).

Kinderen nemen zelf hun brood mee, voor drinken wordt gezorgd.


Naschoolse opvang en peuterspeelzaal 

Inschrijven voor de kinderopvang van de Wegwijzer kan via de website:
www.spring-kinderopvang.nl