Kinderopvang De Wegwijzer

Voor- en tussenschoolse opvang


Voor- en tussenschoolse opvang wordt verzorgd door Spring.
Meer informatie vindt u op de site: www.spring-kinderopvang.nl

De tussenschoolse opvang vindt plaats op onze eigen school en wordt verzorgd door Spring.
Aanmelden kan via de pedagogisch medewerkster, e-mail: bso.wegwijzer@spring-kinderopvang.nl.

Tarieven
De tarieven worden door Spring bepaald en zijn te vinden via deze link: www.springkinderopvang.nl/tarieven/tarieven-tussenschoolse-opvang/ 

Kinderen nemen zelf hun brood mee, voor drinken wordt gezorgd.


Naschoolse opvang en peuterspeelzaal 

Inschrijven voor de kinderopvang van de Wegwijzer kan via de website:
www.spring-kinderopvang.nl