Gepersonaliseerd leren 

Basisschool de Wegwijzer werkt aan een nieuw onderwijsconcept, waarin de talenten van alle kinderen centraal staan. We noemen dit 'gepersonaliseerd leren'. 

In algemene zin komt het erop neer dat we de structuur van klassen loslaten en dat we kinderen met dezelfde leerbehoefte en kennis samen laten leren. Niet de klas, maar de ontwikkeling en het talent van ieder kind is leidend. Leren in je eigen tempo. Maatwerk dus voor ieder kind. Het onderwijs wordt in school, maar ook buiten school aangeboden. Gericht op voortdurende ontwikkeling en een levenlang leren. Daarbij betrekken we ook de kennis en ervaring van onze partners uit Lomm.

We hechten er veel waarde aan dat we in dit nieuwe onderwijsconcept samen blijven optrekken met ouders, inwoners van Lomm en andere partners. 

Artikelen lezen over ons onderwijsconcept?  
Ook hebben wij in oktober 2018 een digitaal magazine laten maken. Klik hier om het magazine met interviews, foto's en filmpjes te bekijken. 

Rekenen via Gynzy de Werelden
Wij werken in de groepen 3 tot en met 8 met de verwerkingssoftware van Gynzy. Deze software maakt digitaal en adaptief gepersonaliseerd leren mogelijk op gebied van rekenen. Door meer variatie in opgaven en vraagstelling, gaat Gynzy veel verder dan een methode. We hebben direct inzicht in de prestaties en voortgang van de kinderen. De kinderen krijgen gelijk feedback. Doordat Gynzy gepersonaliseerd werkt, maakt iedereen opgaven die bij het niveau van hem of haar past. In de Werelden kan het kind verdiepingsopdrachten of herhalingsopdrachten maken die aansluiten bij het doel van de les.
Elk kind werkt op een eigen laptop. Leerkrachten zorgen er voor dat er tijdens de lessen ook coöperatieve werkvormen ingezet worden, waarbij kinderen van en met elkaar leren. Dit kan door startactiviteiten rondom het lesdoel of inoefening waarbij kinderen in groepjes of tweetallen moeten samenwerken.

 
Zie hieronder een filmpje waarin te zien is hoe kinderen werken binnen de Werelden van Gynzy:Spelling via Gynzy
Vanaf december 2018 werken we ook met Gynzy Spelling. Ook hier geldt dat we veel coöperatieve werkvormen inzetten, zodat de kinderen van en met elkaar leren. Het schrijven van woorden op papier heeft nog steeds een belangrijke rol. De verwerking vindt plaatst via de Gynzy, ieder op zijn of haar eigen niveau.