Visie de WegwijzerDe maatschappij vraagt tegenwoordig anderen dingen van kinderen en volwassenen dan vroeger. 
Waar vroeger kennis werd overgedragen (de juf/meester vertelt, de kinderen luisteren) wordt nu vooral aandacht besteed aan het verkrijgen van kennis op verschillende manieren. 
De huidige maatschappij vraagt ook 21e eeuwse vaardigheden als kunnen samenwerken, communiceren, kritisch denken en computergebruik; hier spelen wij op in.
We denken vanuit de ontwikkeling en talenten van kinderen. 
De school kent goede resultaten voor rekenen, taal en lezen, maar ook voor de creatieve vakken.
De samenwerking tussen kind, ouder en school zorgt er voor dat kinderen verantwoordelijk worden voor hun eigen leren.