SWPBS

Positive Behavior Support (SWPBS) is een schoolbrede aanpak gericht op het creëren van een positief schoolklimaat, zodat het leren wordt bevorderd en gedragsproblemen worden voorkomen.

Onze kernwaarden

  

Gedragsverwachtingen
Door middel van lesjes in de klas leren we de leerlingen de juiste gedragsverwachtingen.

 
Ons beloningssysteem
Iedere groep heeft een eigen boot. Leerlingen kunnen muntjes verdienen door goed gedrag te laten zien. Als de buis van de boot vol is (60 muntjes), kunnen ze bij meester Jos, juf Anouk of juf Doreen een matroosje gaan halen voor op de schoolboot. De groep kiest een groepsbeloning. Als er 9 matroosjes op de boot staan volgt er een schoolbeloning.

De Matrozenclub
Ieder jaar neemt een leerling van elke groep plaats in de matrozenclub.
De matrozenclub helpt mee met het bedenken en organiseren van de schoolbeloning.
De matrozenclub mag elke week een muntje uitdelen aan kinderen die goed gedrag laten zien..

   

Informatieavonden voor ouders
We hebben een nieuwe flyer ontwikkelt waar alle informatie instaat over PBS.

Klik hier om de PBS flyer van de Wegwijzer te bekijken bekijken.