De Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad

Binnen de stichting Fortior zijn 14 scholen, ieder met een eigen MR. Binnen deze stichting functioneert de GMR. GMR staat voor Gemeenschappelijke Medezeggenschaps Raad. Momenteel is de GMR als volgt samengesteld: vier mensen uit de oudergeleding, vier mensen uit de personeelsgeleding. Deze mensen vertegenwoordigen dus alle leerkrachten en alle ouders binnen de stichting. De GMR bespreekt alle beleidsplannen die het college van bestuur samen met de directeuren ontwikkeld heeft. De afzonderlijke medezeggenschapsraden worden via nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de GMR. Daarnaast heeft de MR ook de mogelijkheid om zelf bepaalde zaken in te brengen binnen de GMR. 

Kijk op: www.fortior.nl en klik op GMR voor meer informatie.