Wat doet de oudercommissie?
De OC vormt de spreekbuis tussen ouders en school zodat de samenwerking, het meepraten en meewerken leidt tot een positief resultaat op lesgebied en opvoeding.
Het is van groot belang dat het team en de ouders goed met elkaar communiceren en samenwerken om ervoor te zorgen dat de school soepel blijft draaien. De OC speelt daarbij een belangrijke rol en vraagt de ouders op welke wijze dan ook, om mee te doen aan activiteiten en mee te denken over allerlei onderwerpen met betrekking tot de school.

De OC bestaat uit het dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris, penningmeester), het algemeen bestuur (alle clusterouders) en uit leden (alle ouders/ verzorgers).

Vergaderingen
De OC vergadert enkele keren per jaar. U bent van harte uitgenodigd om de vergaderingen van de OC bij te wonen.