MR
Op iedere school is een Medezeggenschapsraad wettelijk verplicht. De raad bestaat uit 6 leden. Drie leden worden gekozen door de ouders/verzorgers en drie leden worden gekozen uit het onderwijzend team. De Medezeggenschapsraad adviseert en bespreekt schoolse zaken met het Mangementteam. Vaak zullen beslissingen betreffende schoolse zaken niet buiten de Medezeggenschapsraad om genomen kunnen worden. Zij is een belangrijk orgaan dat gevraagd en ongevraagd de schoolleiding advies kan geven.


Bijeenkomsten van de MR
Op de agenda staan onderwerpen zoals: mededelingen van het MT, OC (oudercommissie) en Stichting Fortior. De vergaderingen zijn voor iedereen (ouders en leerkrachten) vrij toegankelijk. De enige uitzondering in de openheid is als er gesproken wordt over personen, bijv. bij een aanstelling van personeel of bij de bespreking van het formatieplan. Dit gebeurt in een vertrouwelijke samenstelling waarbij alleen MR-leden aanwezig zijn.
De MR heeft het afgelopen schooljaar zes keer vergaderd. De vergadering vindt plaats op maandagavond.
De directeur sluit vaak standaard aan bij het eerste deel van de vergadering om zaken toe te lichten.
Vanaf vorig schooljaar vergadert MR de Wegwijzer samen met de MR van De Weiert. Dit omdat zowel het team als ook de MR leden van BS de Wegwijzer veel samenwerken met De Weiert in Arcen.
De Wegwijzer heeft hetzelfde MT als BS De Weiert. We hebben ook gezamenlijke teambijeenkomsten en studiedagen.
 
Samenstelling van de MR
De M.R. heeft twee geledingen: een personeels- en een oudergeleding. Het is wenselijk dat beide geledingen even groot zijn. Onze MR bestaat uit drie ouders en drie personeelsleden.
De drie ouders in de oudergeleding zijn: Patrick van Rens en Tom Verhaegh 
De twee personeelsleden zijn: Sanne Franssen en Daniëlle van Eijk