De Wegwijzer
Basisschool De Wegwijzer maakt actieve en unieke verbindingen met partners en is een educatieve spil in het dorp Lomm. Vanuit een hechte teamspirit wordt op deze wijze gewerkt aan de onderwijskundige en maatschappelijke ontwikkeling van kinderen.
De school kenmerkt zich door kleinschaligheid en daarmee unieke aandacht voor het kind, eigentijds en toekomstgericht onderwijs. De school ontwikkelt zich tot een innovatief totaalconcept van gepersonaliseerd leren voor kinderen van 2-12 jaar. Wij verbinden kennis, vaardigheden en inzichten tot een integrale ontwikkeling van het kind. Kinderen leren stapsgewijs eigenaar te worden van hun leerproces. De talenten van kinderen worden herkend en gestimuleerd.
Het gebouw is totaal vernieuwd. Het gepersonaliseerd leren kan in deze nieuwe leeromgeving goed tot uiting komen
Wij zijn een PBS school (Positive Behaviour Support). Dit houdt in dat wij schoolbreed aan een veilig klimaat werken aan de hand van positieve benaderingen. De kernwaarden van PBS zijn 'veiligheid, verantwoordelijkheid en respect'.