Wanneer kom je kennismaken?

Op BS De Wegwijzer in Lomm ontmoeten kinderen elkaar in een veilige en uitdagende omgeving waarbinnen iedereen meetelt en zichzelf mag zijn. Vanuit een positieve benadering komt ieder kind tot ontwikkeling.

De Wegwijzer heeft de sleutel tot de toekomst

De wereld in 2040 ziet er anders uit dan nu. De beroepskrachten van dan zijn de leerlingen op de basisscholen van nu. Om hen optimaal voor te bereiden op een leven lang leren en de competenties die nodig zijn voor de beroepen van de toekomst, sorteert De Wegwijzer daar nu al op voor. Wij hebben dan ook de sleutel tot de toekomst - de samenleving van morgen - in handen.

De Wegwijzer is onderdeel van Fortior

De Wegwijzer maakt onderdeel uit van Fortior, een organisatie voor dertien basisscholen in de gemeente Venlo. De scholen van Fortior bieden kwalitatief goed onderwijs en ontwikkelen leerlingen tot zelfbewuste en gelukkige jonge mensen, die succesvol zijn in het voortgezet onderwijs en met elkaar verantwoordelijkheid nemen voor een gezonde toekomst.

Waarom kiezen ouders voor de Wegwijzer?

Pedagogische aanpak (SWPBS)

Op de Wegwijzer staat een positieve benadering centraal. Er wordt gehandeld vanuit onze kernwaarden: veiligheid, respect en verantwoordelijkheid.

Gepersonaliseerd leren

Alle leerlingen werken in eigen tempo aan hun leerdoelen. De leerkrachten maken gebruik van effectieve samenwerkingsmethodieken (coöperatief leren).

Eigentijds & toekomstgericht

De technologie ontwikkelt zich snel. Door deze technische ontwikkelingen zijn er andere, nieuwe vaardigheden nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de maatschappij van de toekomst.

Meer- & hoogbegaafdheid

Meer-en hoogbegaafde kinderen leren anders. Vanuit dit perspectief hebben wij aangepaste leerroutes. Deze worden vormgegeven in de klas en één dagdeel in de week in een plusgroep (Speedboten).

De Wegwijzer in het echt zien?

De beste manier om te ontdekken of De Wegwijzer bij jouw kind is om gewoon langs te komen.

Wist je dat? Door ouders wordt de pedagogische aanpak hoog gewaardeerd (bron:ouderonderzoek 2020).

Plan een kennismaking
Cookie instellingen